Informatie

Het event "WERKEN MET PLEZIER" combineert netwerken, leren, delen met beleven en wordt op die manier een gebeurtenis waar je met plezier aan terug denkt. Het concept richt zich tot iedereen die gepassioneerd is door ‘werkplezier in een organisatie’. Of u nu bedrijfsleider bent of werknemer, actief bent in de private of in de openbare sector, in een multinational, een KMO of een non-profit organisatie maakt niet uit. Onze gedeelde passie voor het thema staat borg voor een boeiende – en plezierige - dag.

Organisaties worstelen vandaag met de intrede van de jonge generatie multitaskers, massale pensionering van de babyboomgeneratie, een toename van het aantal knelpuntberoepen, de jacht op talent én zware druk op resultaat. Door deze context lopen organisaties vaker het risico dat mensen hun plezier in het werk, hun persoonlijke arbeidsvreugde verliezen terwijl dat net één van de belangrijkste bouwstenen is voor een goed werkend team, voor structurele resultaten, voor kwaliteit in de organisatie.

In het kader van het industriële denken hebben veel organisaties zich de voorbije jaren toegelegd op het stroomlijnen van processen, procedures en producten. Deze zogenaamde procesverbeteringen moesten de exploitatiekost drukken en de efficiëntie en effectiviteit van de werking verhogen. Daarnaast hebben sommige organisaties grote veranderingen ondergaan, werden activiteiten herschikt, herstructureringen doorgevoerd, was er een omvorming van de aandeelhoudersstructuur of vertrokken de familiale aandeelhouders. Ofschoon deze veranderingen ongetwijfeld nodig waren, was het voor veel mensen in organisaties niet altijd even duidelijk waarom. Dat zorgde voor weerstand, onbegrip en alles behalve plezier in het werk.

In het postindustriële denken worden ‘het proces’ en ‘de organisatie’ steeds vaker ingezet ter ondersteuning van het unieke werk van de mens. Mensen maken immers het verschil dankzij hun kennis, maar meer nog dankzij hun houding, motivatiegraad en empathisch vermogen. Om ervoor te zorgen dat zij al hun talenten ten volle inzetten is het wel belangrijk dat zij plezier hebben in hun werk.

Daarom nemen ondernemers, bedrijfsleiders, directeurs, managers, leidend ambtenaren van lokale besturen allerlei initiatieven, werken ze concepten uit, maken ze plannen, zoeken ze middelen om de persoonlijke arbeidsvreugde bij de medewerkers in de organisatie te verhogen. Medewerkers zelf zijn trouwens ook steeds vaker actief op zoek naar manieren om het eigen werkplezier te vergroten: mensen zoeken een betere balans tussen privétijd en werktijd en tegelijkertijd lopen privé-en werktijd steeds vaker door elkaar.

Tijdens het "Werken met Plezier" seminarie maak je kennis met een aantal elementen die kunnen bijdragen tot meer werkplezier voor iedereen, ook voor doelgroepen die meer dan een 'one-fits-all-aanpak' vereisen. Aan de hand van authentieke verhalen gebaseerd op eigen ervaring en/of wetenschappelijk onderzoek lichten 7 sprekers onderwerpen als Slimmer Werken, tendensen op vlak van werkplekinrichting en HR thema’s als feminien/inspirerend leiderschap, talentmanagement en leeftijdsbewust personeelsbeleid toe. Wim de Vilder modereert de gesprekken en tijdens de pauzes en de aansluitende netwerkdrink  is er tijd voor interactie tussen publiek en sprekers.

Werken met Plezier ging van start in de zomer van 2011: