Rudy Lefèvre

Rudy Lefèvre

Directeur Aveve Retail

Talentmanagement en werkplezier als strategie in de retail

Rudy is met hart en ziel overtuigd dat "wat mensen uniek maakt en wat mensen te bieden hebben" het beste is wat een bedrijf en de wereld rondom ons kan overkomen. Van nature wordt hij gedreven door het vak "retail" en als persoon is hij geboeid door "wat mensen in beweging brengt".

Werkplezier is dan ook geen luxe maar een keiharde strategie voor Aveve. Om werkplezier verder gestalte te geven volgen zij meerdere sporen:
1. een klimaat van aandacht, respect, passie en plezier. Dat klimaat krijgt vorm door inspirerend leiderschap en leading by example. Leiderschapsstijl en organisatieklimaat vormen een rode draad in het interne team- en werkoverleg op alle niveaus en zijn beide bepalend voor succes;
2. communicatie zowel extern als intern;
3. uitgebreide aanpak van talentmanagement door opleiding en coaching op vlak van kennis (ik weet), vaardigheden (ik kan), gedrag (ik ben) en engagement (ik wil).