Sophie De Winne

Sophie De Winne

Hoofddocent KU Leuven | Thomas More Antwerpen

Een wetenschappelijke kijk op arbeidsmotivatie

Sophie De Winne doceert Strategisch HRM en Onderzoeksmethodologie in de master Handelswetenschappen, afstudeerrichting HRM. Haar onderzoek is divers en gaat over de relatie tussen bedrijfsprestaties en HRM enerzijds, bedrijfsdemografie (in termen van leeftijd) en personeelsverloop anderzijds. Daarnaast heeft Sophie ook onderzoek gedaan naar de rol van de leidinggevenden in het HRM-gebeuren en de impact van HR-differentiatie op attitudes.  Ze brengt op basis van wetenschappelijke resultaten haar verhaal over hoe organisaties kunnen bijdragen aan motivatie en werkplezier van hun personeel.