Verslag Werken met plezier - 20 oktober 2011 (Herentals)

Datum: 
20/10/2011 - 20:07
Bericht: 

Controle was goed, vertrouwen is beter voor meer plezier op het werk.

Op 20-10-2011 organiseerde adviesbureau Creando samen met Drisag kantoormeubelprojecten en Frame21 business center ter plaatse bij laatstgenoemde in Herentals een evenement rond het thema ‘werken met plezier’. Zeven sprekers die door moderator Jo De Poorter in goede banen werden geleid entertainden de meer dan 130 aanwezigen vanuit verschillende invalshoeken over hét thema dat tegenwoordig iedereen aangaat: hoe slagen wij er in een aangename werkcontext te creëren zodat wij het aanwezige talent blijven motiveren en nieuw talent kunnen aantrekken? Of nog: wat zorgt voor ‘werken met plezier’?

Edwin de Bree opent meteen de ogen: 40 à 50% van het potentieel van medewerkers wordt vandaag niet aangesproken en dat heeft alles te maken met de manier van aansturen, van leiderschap. Het traditionele model waarbij ‘dé leider’ een équipe aanstuurt en de équipe keurig uitvoert wat gevraagd wordt werkt immers niet langer in de turbulente tijden waarin we ons vandaag bevinden. We hebben geen ‘8 met stuurman’ nodig op het wild water van vandaag, we hebben een rafting team nodig waarbij elk individu zijn verantwoordelijkheid opneemt. Vertrouwen en vrijheid geven vanuit het management zijn absolute voorwaarden. Dat deze aanpak loont toont Edwin aan met het inspirerende voorbeeld van ‘Buurtzorg Nederland’, een onderneming met een verfrissende kijk op thuiszorg, opgericht door een gewezen zorgverstrekker die er genoeg van had dat zijn jobinhoud niets meer te maken had met zijn echte taak en passie: zorgen voor mensen.

Klara De Smedt weet ook dat vrijheid om je eigen werktijden-en werkplek te bepalen de creativiteit ten goede komt. Het designcenter De Winkelhaak te Antwerpen waarvoor zij werkt en dat behalve de co-workingformule bar d’office vele andere jonge creatieve ondernemers huisvest is een mooi voorbeeld van wat een nieuwe invulling van een gebouw met de ruimere stadsbuurt doet. Vandaag vinden zowel jonge freelancers, als werkende moeders met kinderen, als geroutineerde consultants hun weg naar de grote gedeelde bar d’office werktafel waar mensen ontmoeten en ‘samen werken’ aangemoedigd wordt door ‘een matchmaker’. Zeker, de ‘leden’ hebben elders nog een werkplek, hetzij thuis, hetzij bij hun werkgever of klant, maar zij verkiezen om geregeld flexibel samen te werken: filevrij pendelen naar klant of werkgever kan, na eerst enkele uurtjes bij bar d’office te hebben doorgebracht. Anderen ontmoeten & ervaringen uitwisselen bij een lekkere kop koffie: het werkt voor een freelancer inspirerender dan met je goudvis te praten...Vertrouwen in de werknemers vanuit de werkgever die flexwerken toestaat en vrijheid die resulteert in creativiteit zijn in dit verhaal opnieuw de sleutels tot meer werkplezier.

Geert Motmans getuigt vanuit zijn jarenlange ervaring met het werven en selecteren van talent hoe belangrijk generatie Y, de nieuwe aantreders op de arbeidsmarkt, het vindt om vertrouwen te krijgen & oprechte begeleiding & coaching verwacht in plaats van het jaarlijks functioneringsgesprek. In tegenstelling tot generatie X en de babyboomers die leefden om te werken kijkt de dotcomgeneratie helemaal anders tegen het leven aan. Zij zijn niet trouw aan een werkgever, zij zijn trouw aan hun eigen competenties en vaardigheden. Ze willen niet gedirigeerd worden door 1 dirigent, ze willen meespelen in een jazzorkest en hun rol vervullen in het geheel, daarbij gebruik makend van hun talent. Ze zoeken niet naar een job, ze selecteren een werkgever op basis van de waarden waarvoor hij staat en de opportuniteiten die er voor hen zijn, op korte termijn. Dat hoeft geen onhaalbare opdracht te zijn: door medewerkers vertrouwen te geven, oprecht te luisteren naar en tijd te maken voor hun behoeften kan je van een generatie Y medewerker meer dan ‘een geboeide medewerker’ maken: je kan van hem/haar ‘een verbonden medewerker’ maken die met volle overtuiging én werkplezier mee schrijft aan het bedrijfsverhaal.

Gunter Staes heeft een technologische kijk op werken met plezier...hij verduidelijkt hoe men bij Microsoft omgaat met het ‘teveel aan informatie’ en hoe technologie kan helpen bij het dichten van de kenniskloof die ontstaat wanneer mensen andere jobs gaan doen, hetzij omdat ze er zelf voor kiezen, hetzij omdat ze er door een systeem van jobrotatie – zoals bij Microsoft – toe aangemoedigd worden.  Het leuke van de Microsoft oplossingen is dat ze gebruik maken van ‘the cloud’: het internet. Dat ziet er overal precies hetzelfde uit: logt u in op kantoor, bij u thuis, op reis, via uw smartphone, tablet of PC: het doet er niet toe. Gunter’s PC is dankzij die technologie een telefoon geworden en op zijn GSM leest hij mails... Flexibiliteit troef met Office 365 van Microsoft.

In Jan Lecompte’s uiteenzetting over werkstijl en arbeidsethos zien we de 3 sleutelwoorden vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid opnieuw opduiken. Jan werkt als specialist in kantoorhuisvesting enkel voor klanten die uitgaan van de theorie dat medewerkers graag goed werk willen leveren, niet voor werkgevers die ervan uitgaan dat medewerkers profiteurs zijn die je aan een autoritaire stijl en controle moet onderwerpen. Die 3 V’s leiden op hun beurt tot 3 P’s: proximity, privacy en permission waarbij de eerste P staat voor ‘bereikbaarheid’ en toegankelijkheid: mensen willen niet meer nodeloos lang pendelen. De behoefte aan privacy doet ons anders kijken naar auditieve privacy en de inrichting van informele vergaderplekken. De laatste P moet verweven zitten in het beleid: door een voorbeeldfunctie van het management geef je mensen toestemming om op een andere manier te werken. Flauwe grapjes stijl ‘een halve dag vakantie zeker?’ als je ‘s middags vertrekt om elders verder te werken zijn ongepast in bedrijven waar men oprecht kiest voor verantwoordelijkheid. Jan moedigt de deelnemers aan om via de vragenlijst op www.showmetheworkplace.com te laten bepalen welk soort werkplek werkt voor jou en geeft nog mee om op 8/12/2011 zeker deel te nemen aan de nationale thuiswerkdag.

Mensen die alle zin voor verantwoordelijkheid, alle vrijheid en alle vertrouwen is ontnomen gedragen zich als schapen...geen ruimte meer voor passie, voor talent, voor gedrevenheid in dergelijke context, geen plezier in het werk dus volgens Jef Staes die via stemming peilt naar de visie van de deelnemers over topics als ‘bedrijven en scholen streven niet naar het gebruik van de passie en talenten van mensen’. Akkoord of niet? En hoe zit het bij u op het bedrijf?  Diplomavrij onderwijs, functievrij HR beleid en pensioenvrij leven: voor minder dan dat gaat Jef niet in zijn geanimeerd betoog. Of nog: we moeten af van de 2D aanpak en resoluut kiezen voor een 3D aanpak. Gewoon verder doen zoals we deden en hopen dat de uitdagingen van deze tijd uit zichzelf opgelost geraken is geen optie, dat wist Darwin al: ‘it’s not the strongest of the species that survives, it is the one that is most adaptable to change’. Meer informatie kunnen we lezen in Jef’s nieuwste boek dat pas uit is ‘Ik was een schaap’.

Wat Darwin er niet bij vertelde is hoe je mensen zover krijgt om open te staan voor die verandering die zo nodig is. Hoe maak je het concreet? Wim Vanderstraeten en Liesbeth Vereecke van Creando ervaren als organisatieadviseurs dagelijks bij klanten wat het betekent om mensen te begeleiden bij verandering. Zij vertellen hoe hun ‘10 geboden’ helpen om organisaties door zo’n proces te loodsen, ook door de weerstand die onvermijdelijk met verandering gepaard gaat.
Doorzie hypes en haal eruit wat voor jouw bedrijf werkt, durf anders te denken maar zoek het niet te ver. Doe het niet alleen, ga in dialoog, luister naar wat je medewerkers én klanten te vertellen hebben...het zijn maar enkele tips uit hun betoog. Ook uit hun verhaal blijkt dat we op een andere manier leiding kunnen en moeten geven, dat we mensen vertrouwen moeten durven geven en dat er, dankzij de vrijheid die op die manier ontstaat, een hele nieuwe dynamiek in bedrijven naar boven komt die werkplezier garandeert.  

Dankzij de steun van enkele sponsors kon de kostprijs voor dit evenement bijzonder democratisch blijven en konden de deelnemers mooie prijzen winnen die voor nog meer werkplezier zorgen. De ruime en lichte ontvangsthal die Frame21 ter beschikking stelde voor de rustmomenten, alsook de schitterende toonzaal van Drisag - die voor deze gelegenheid helemaal omgebouwd werd tot een professioneel design auditorium - maakten de ervaring compleet: werken met plezier is immers ook afhankelijk van de omgeving waarin we ons bevinden, de kwaliteit, het comfort en de schoonheid die ruimte en kantoormeubilair bieden. Dat Herentals er met Frame21 een schitterende eventlocatie bij heeft is tijdens dit evenement nogmaals bewezen.


Microsoft gaf een waardevol technologisch pakket cadeau in het publiek