Aankondiging: Werken met Plezier - 2de editie - 17 april 2012 (Antwerpen)

Datum: 
01/03/2012 - 10:00
Bericht: 
 
Verschillende organisaties worstelen vandaag met de opmars van de jonge generatie multitaskers, het uittreden van de babyboomgeneratie, knelpuntberoepen en de jacht op talent, de druk op resultaten en noem maar op. Door deze context lopen organisaties het risico dat mensen het plezier in werken, hun persoonlijke arbeidsvreugde, verliezen. Terwijl dat net één van de bouwstenen is voor een goed werkend team, voor structurele resultaten, voor kwaliteit in de organisatie.
 
Creando heeft samen met CIPAL en Motmans-Van Havermaet de handen in elkaar geslagen om de 2de editie van "Werken met plezier" op te zetten. Deze editie richt zich vooral op de openbare sector en zal iedereen meer inzicht geven in de nieuwste trends en evoluties in werkculturen. Op dinsdag 17 april 2012 (Antwerpen) kan u in de namiddag terecht voor dit boeiend event. Meer info>>

Volg "Werken met Plezier" via twitter #wmp2012 of Facebook.

Programma: Tijdens deze editie van het event delen de volgende sprekers hun ervaringen met u:

Geert Motmans & Clark Taverniers

Vennoot/HR-adviseur & Partner/HR-adviseur Motmans-Van Havermaet

Leiderschap en generatie Y

De verwachtingen van de generation Y liggen duidelijk anders dan die van de babyboomers. Geert Motmans en Clark Taverniers zullen de focus leggen op de gevolgen die deze verwachtingen creëren voor het "leiderschap in het bedrijf". Hoe kan jij als ondernemer, leidinggevende of HR-manager de leiderschapstijl beinvloeden? Want de generation Y verwacht een "next level leadership". Het belang van échte dialoog is hierbij cruciaal. Het creëren van een goed functionerende interne keuken is de basis, een Olympisch minimum om goede medewerkers aan te trekken en te behouden. Maar met goed leiderschap maak je het verschil en bouw je een duurzaam en onderscheidend concurrentievermogen. Er worden alvast enkele basisingrediënten aangeleverd voor uw leiderschapsrecept.

Jef Van der Wee

Adviseur ICT en Organisatieontwikkeling - Departement Werk & Sociale Economie (WSE) van de Vlaamse Overheid

Thuiswerk als alternatief voor files

Eind 2006 voerde het Departement Werk en Sociale Economie, net zoals een heel aantal andere Vlaamse Overheidsdiensten, het concept van "Anders Werken" in. Vanuit een kostendynamiek (minder werkplekken in Brussel) voerde het Departement WSE de concepten van telethuiswerken en prestatiegericht werken op grote schaal in. Daarnaast werd ook een totaal vernieuwde kantooromgeving voorzien en werd een deel van de organisatie, met name de afdeling Inspectie Werk en Sociale Economie gedecentraliseerd in de 5 provincies.

Ondertussen draait bijna 100% van de organisatie mee in deze dynamiek. Kwaliteit van de arbeid (meer arbeidsvreugde in een werkomgeving waar het goed is om te werken), een verhoogde kwaliteit van de aangeboden diensten (van beleidsadviezen tot inspecties) en de nadruk op effectiviteit en efficiëntie worden maximaal ondersteund vanuit deze filosofie. Jef gaat in op de do's en don'ts, de geleerde lessen en geeft een aantal tips mee voor wie aan de slag wil met dit "nieuwe werken".

Filip Callens

Projectleider Cloud Solutions VDAB

Samenwerken in de cloud

Filip is verantwoordelijk voor de overgang van de IT infrastructuur van de VDAB naar de cloud. De VDAB heeft bewust gekozen voor Google Apps for Business als basisplatform voor de hele organisatie. Hij brengt het verhaal van de VDAB over het omzetten van de mailinfrastructuur naar de cloud en gaat dieper in op de communicatie- en samenwerkingsmogelijkheden die google biedt: Google Mail, Google Docs, Google Sites, Google+ Hangouts. Hij zal vooral stilstaan bij het change management dat de VDAB gevoerd heeft om de gebruikers te begeleiden met deze verandering.

Ilse Daems & Geert Huismans

Business Unit Manager HRM en lonen & Verantwoordelijke HRM aanbod CIPAL

Werken 2.0 vanuit P&O

Om de "War for Talent" te winnen wordt het een noodzaak om medewerkers de mogelijkheid te bieden tot "Werken met Plezier". Eén van de elementen hierin is tijds- en plaatsonafhankelijk werken, niet alleen voor de medewerkers maar ook voor de personeelsdienst van een bestuur. We overschouwen mogelijke ICT-hulpmiddelen die een erg concrete oplossing kunnen aanreiken voor deze nieuwe werkvorm. Daarbij wordt duidelijk hoe een buy-in te creëren voor managementteam, medewerker, leidinggevende en personeelsdienst. Daarnaast delen we ook onze eigen ervaringen graag met u aangezien CIPAL zelf ook volop in beweging is naar "Werken 2.0".                  

Alain Yzermans

Burgemeester Houthalen-Helchteren

Een uniek samenwerkingsmodel

Alain Yzermans heeft als burgemeester van de gemeente Houthalen-Helchteren de afgelopen legislatuur aan iedereen getoond hoe je een lokaal bestuur op een modernistische manier kunt aansturen. De gemeente heeft drastisch gekozen voor een Cleantech visie om zo haar mijnverleden een nieuwe toekomst te geven. Het eerste idee was de bouw van een Nieuw Administratief Centrum waar alle lokale overheidsdiensten samen gehuisvest worden in een toonaangevend ecologisch gebouw. Maar een duurzaamheidsfilosofie moet ook verder gaan dan pure ecologie! Zowel vanuit het gemeentebestuur als het OCMW-bestuur is er bewust geopteerd om een maximale synergie te realiseren. Dit heeft geleid tot een organisatorische transformatie van beide besturen, met een maximale samenwerking tussen gemeente en OCMW. Een unieke case in Vlaanderen!

Karel Bosmans

Directeur Personeel & Organisatie Jessa Ziekenhuis

HR-beleid: hetzelfde en toch net anders?

Karel BosmansKarel is sinds 1998 actief als Directeur Personeel & Organisatie in het Virga Jesseziekenhuis. Hij heeft altijd gestreden voor een modern en degelijk personeelsbeleid in de non-profitsector. In 2004 heeft dit hem de titel van HR-manager van het jaar opgeleverd in een strijd met HR-managers van diverse multinationals. In de periode 2008-2010 heeft hij de fusie van het Virga Jesseziekenhuis en Salvator Sint Ursulaziekenhuis geleid, waarbij hij vandaag Directeur P&O van het fusieziekenhuis is. Hij brengt ons actuele inzichten en toepassingen voor een modern HR-beleid in de non-profitsector.

 

Wim Vanderstraeten

Partner Creando

Succesvol veranderen van werkvorm

Nieuwe werkvormen gaan over: leiderschap, HRM beleid, cultuur, organisatie (samen)werkingsvormen, kantoorconcept, ...

Je hoort steeds meer over "Het Nieuwe Werken" (HNW), Werken 2.0, New World of Work (NWOW), Slimmer werken, Anders werken, ... allemaal termen die inspelen op trends als thuiswerk, afstandswerk, flexwerk, ... maar waar gaat het echt om? Hoe kan ik mijn organisatie enerzijds efficiënt en effectief laten werken en anderzijds klantgericht laten werken? Deze nieuwe werkvormen en uw personeel vragen om een heldere visie en duidelijk leiderschap. Wim brengt vanuit de ervaringen van Creando bij openbare besturen een globaal beeld over de ontwikkeling van uw kantoorconcept of administratief centrum van morgen en hoe u dit veranderingsproces best aanpakt.

Michaël Van Droogenbroeck

Financieel journalist VRT

Moderator

Michaël Van Droogenbroeck is sinds 2005 journalist bij het VRT Nieuws. Hij is actief als financieel journalist voor Het Journaal en geeft financiële duiding voor radioprogramma's bij Radio 2.