Sprekers & moderator

Wim De Vilder (Moderator)

Nieuwsanker van Het Journaal (vrt)

Wim De Vilder studeerde rechten en communicatiewetenschappen en werkt sinds 1993 voor de vrt VRT.  Vanaf 2000 is hij één van de vaste journaalankers en ondertussen presenteert hij ook het actualiteitenmagazine "Koppen". Naast zijn televisiewerk geeft Wim De Vilder gastcolleges aan diverse universiteiten. Hij geeft ook mediatraining en treedt op als spreker of moderator op conferenties en bedrijfsevents bedrijfsevenementen.
 

Caroline Troquet

Operationele HR verantwoordelijke Sodexo

Motivatie op maat van 55+

Sinds 2007 is Sodexo actief bezig met 55+ medewerkers langer gemotiveerd aan het werk te houden. Dit doen ze (toevoegen) om de demografische uitdagingen en het groeiende tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten op te kunnen vangen. Sodexo heeft een strategie ontwikkeld en een concreet actieplan uitgewerkt dat vandaag zijn vruchten afwerpt, daarover komt Caroline Troquet spreken op het seminarie.  Een “one-fits-all” oplossing voor alle 55+ medewerkers bestaat niet, daarom kiezen zij voor voor een individuele aanpak en oplossingen op maat.

Sophie De Winne

Hoofddocent KU Leuven | Thomas More Antwerpen

Een wetenschappelijke kijk op arbeidsmotivatie

Sophie De Winne doceert Strategisch HRM en Onderzoeksmethodologie in de master Handelswetenschappen, afstudeerrichting HRM. Haar onderzoek is divers en gaat over de relatie tussen bedrijfsprestaties en HRM enerzijds, bedrijfsdemografie (in termen van leeftijd) en personeelsverloop anderzijds. Daarnaast heeft Sophie ook onderzoek gedaan naar de rol van de leidinggevenden in het HRM-gebeuren en de impact van HR-differentiatie op attitudes.  Ze brengt op basis van wetenschappelijke resultaten haar verhaal over hoe organisaties kunnen bijdragen aan motivatie en werkplezier van hun personeel.

Liesbeth Vereecke 

Partner Creando

Slimmer werken als hefboom voor motivatie in een dienstverlenende KMO

Liesbeth Vereecke is organisatieadviseur in hart en nieren, en ook één van de oprichters van Creando. Vanuit haar rol als adivseur en haar positie als werkgever is Liesbeth enorm geboeid door wat mensen drijft in hun werk en leven, welke impact dit heeft op hun eigen prestaties, die van anderen en die van het team of het bedrijf en hoe je dit als organisatie kan beïnvloeden. Creando gelooft dat Het Nieuwe Werken (#hnw) of The New World of Work (#nwow) hier een belangrijke hefboom in kan zijn. Zij spreken daarom liefst over 'Slimmer Werken'.

Liesbeth brengt het verhaal over hoe Creando als adviesverlenende organisatie dit Slimmer Werken voor zichzelf toepast, waarom ze hier zo rotsvast in geloven en wat Creando hieruit heeft kunnen leren. Als organisatieadviseur moet je immers op tijd en stond in eigen boezem durven kijken.

Rudy Lefèvre

Directeur Aveve Retail

Talentmanagement en werkplezier als strategie in de retail

Rudy is met hart en ziel overtuigd dat "wat mensen uniek maakt en wat mensen te bieden hebben" het beste is wat een bedrijf en de wereld rondom ons kan overkomen. Van nature wordt hij gedreven door het vak "retail" en als persoon is hij geboeid door "wat mensen in beweging brengt".

Werkplezier is dan ook geen luxe maar een keiharde strategie voor Aveve. Om werkplezier verder gestalte te geven volgen zij meerdere sporen:
1. een klimaat van aandacht, respect, passie en plezier. Dat klimaat krijgt vorm door inspirerend leiderschap en leading by example. Leiderschapsstijl en organisatieklimaat vormen een rode draad in het interne team- en werkoverleg op alle niveaus en zijn beide bepalend voor succes;
2. communicatie zowel extern als intern;
3. uitgebreide aanpak van talentmanagement door opleiding en coaching op vlak van kennis (ik weet), vaardigheden (ik kan), gedrag (ik ben) en engagement (ik wil).

Luc Deflem

CEO Securex

Het 5-sterrenleiderschap motiveert in de dienstensector

Securex werkt intern aan haar eigen visie op leaderschip: de Securex Way of Leadership (SWOL). In essentie is de Securex Way of Leadership gebaseerd op 5 sterren. Luc zal tijdens het seminarie zijn kijk op leiderschap en de ervaringen van Securex rond de opzet en uitrol van SWOL toelichten.

Ron Embrechts

CEO Care nv

Goesting = Scandinavisch model + vrouwelijke waarden

Ron streeft er persoonlijk naar om alle medewerkers op de werkvloer gelukkig te maken. "Goesting" is het meest voorkomende woord in zijn betoog. Dit kan onder meer door luisteren, door inschakelen van bijna moederlijke democratie en vrouwelijke  waarden te integreren in het beleid.

Doorgedreven focus op de continue ontwikkeling van de medewerkers, de "vrouwelijke" zienswijze en voorbeeld van het Scandinavisch model leidde ertoe dat Care reeds 5 keer op rij behoorde tot de Beste Werkgevers. Daarnaast is Care bijzonder actief voor kansengroepen, doen ze aan ontwikkelingssamenwerking en zijn ze betrokken bij  diverse maatschappelijke projecten.