Derde editie seminarie Werken met plezier – Interview met organisatoren

Datum: 
01/03/2013 - 16:00
Bericht: 

Derde editie seminarie Werken met plezier - Interview met organisatoren

Op 14 maart vanaf 12.00 uur wordt voor de derde keer een seminarie rond het thema ‘Werken met plezier’ georganiseerd, deze keer te Houthalen-Helchteren in het mooie voormalige hoofdgebouw van de Kempische steenkoolmijnen waar vandaag GreenVille huist.

es gepassioneerde ervaringsdeskundigen brengen het verhaal over hoe zij in hun organisatie – AVEVE Retail, Care NV, Creando, Securex en Sodexho – arbeidsmotivatie vertalen naar ‘werken met plezier’. Sophie De Winne zorgt als Hoofddocent bij de KU Leuven/Thomas More voor de wetenschappelijke onderbouw bij het thema.

We legden de organisatoren enkele vragen voor betreffende het thema en peilden naar hun eigen verwachtingen ten aanzien van het seminarie: Wim Vanderstraeten – Partner Creando en Herman Boonen - Strategic Development Officer Securex.

We treffen Herman Boonen op het moment dat hij terugkeert van vakantie en hij ‘bekent’ wel wat gewerkt te hebben tijdens zijn vakantie. Niet omdat dat moest, maar omdat hij daar van geniet. De toon is gezet…werken met plezier betekent volgens Dhr. Boonen voldoende energie halen uit wat je doet om je er goed en comfortabel bij te voelen. ‘Op het moment dat je ‘in the flow’ zit, vliegen de dagen voorbij. Dat gevoel staat haaks op onvoldoende tijd hebben om de zaken rond te krijgen en op die manier de dagen voorbij zien vliegen: dat is allesbehalve werkplezier, dat is negatieve stress. Het feit dat ik op vakantie kon vertrekken terwijl ik niet echt snakte naar een week er tussenuit geeft volgens mij aan dat ik werk met plezier’.

De basis voor de samenwerking tussen HR dienstverlener Securex – meer dan alleen een sociaal secretariaat dus - en het organisatieadviesbureau Creando zit hem in ‘de klik’ die beide ondernemers ervoeren als gelijkgezinden in het veld. De wil om samen een seminarie te organiseren over een thema dat beiden passioneert groeide spontaan, een mooi staaltje van Het Nieuwe Werken: co-creëren door te delen. Ook al zijn ze soms concurrenten, het willen delen, het samen creëren overstijgt het competitieve.  

Zo vindt Wim Vanderstraeten het zelf belangrijk om plezier in zijn werk te hebben, hij is er als ondernemer sterk mee bezig in de eigen organisatie Creando en hij wil andere mensen ervan overtuigen dat ze zich zelf beter gaan voelen door het voor hun hele team/organisatie op een andere manier aan te pakken, door harmonie te creëren. In alle afdelingen van Securex en in de Securex-aanpak bij klanten is mens-gerichtheid de centrale link: het individu en de wijze waarop dit individu de kans krijgt zich te ontplooien, zijn dromen waar te maken, zijn geluk te zoeken, vertaalt zich in een organisatiestructuur. Daarbij is dé uitdaging voor elke organisatie op welke manier het individu best gemotiveerd kan worden om tot het gewenste resultaat te komen. Het antwoord op die vraag brengt ons bij het thema van dit seminarie dat perfect aansluit bij de Securex activiteiten.

Beiden heren zijn er bovendien van overtuigd dat je de zaken anders moet aanpakken om uit de impasse, de ‘crisis’ zoals we die vandaag kennen, te geraken. Meer van hetzelfde heeft ons geleid tot de economische situatie waarin we nu zitten, we betalen met z’n allen de rekening omdat voorheen niet voldoende werd geïnvesteerd in duurzame oplossingen. ‘Net in tijden van crisis moet je vooral rustig blijven, je niet laten opjagen door de kortetermijnsituatie, maar investeren in langetermijnresultaat’ aldus Vanderstraeten.

‘Alles wordt veel scherper gesteld op momenten dat het wat moeilijker gaat, ook de maatschappelijke evoluties en trends rond mobiliteit, HNW, work-life balance, het pensioenleeftijdsdebat, de generatie Y-eisen en de war-for-talent. De snelheid waarmee we antwoorden moeten formuleren, oplossingen moeten zoeken voor deze evoluties neemt eveneens toe. Wetende dat binnen die maatschappelijke evoluties ‘werkplezier’ een cruciale rol kan spelen is het absoluut geen overbodige luxe om hiermee aan de slag te gaan’ volgens Boonen. ‘Uit engagement-studies die Securex uitvoerde kwam duidelijk naar voor dat het creëren van tevredenheid en van betrokkenheid – belangrijke triggers om tot betere bedrijfsresultaten te komen - slechts kan gebeuren door het creëren van plezier in het werk. Op basis van dergelijk onderzoeksresultaten kan je niet zeggen dat het begrip ‘werkplezier’ iets ontastbaars of wollig is! Het kan integendeel concreet vertaald en gemeten worden en in een actieplan worden gegoten’ voegt Boonen er nog aan toe.

Op de vraag waarom mensen moeten deelnemen aan dit seminarie zijn de heren organisatoren unaniem: op een halve dag – een relatief korte tijd – krijg je een breed overzicht aan mogelijkheden aangereikt door ervaringsdeskundigen uit verschillende sectoren en vergaar je inzicht in de aanpak bij andere bedrijven. Het gaat niet alleen over theoretische kennis, maar over hands-on oplossingen, direct toepasbaar op de werkvloer en inzetbaar in je eigen omgeving. Je leert uit beste praktijken van anderen en je kan bovendien mensen uitdagen door te peilen naar de evolutie die zij vaststellen in hun organisatie tegenover de vroegere manier van werken. Natuurlijk kan je ook boeken lezen over het onderwerp, maar interageren met andere deelnemers of sprekers lukt niet met boeken en minder met social media. Op een evenement kan je elkaar in de ogen kijken, actief luisteren, elkaar uitdagen: de positieve vibes werden niet voor niets door deelnemers aan eerdere seminaries aangegeven als de beste stimulans op opnieuw deel te nemen…